سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مدرسه باب العلم مبارکپور هند 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
جامعه تنظیم المکاتب لکهنو هند 
مدرس 
 
 
---